חוק הירושה

מוות של אדם קרוב מביא איתו תקופה של כאב ומערבולות רגשיות המאופיינות בשלבי האבל השונים. יחד עם האתגרים הנפשיים, מגיעים גם סידורים ומטלות שונות שעל המשפחה לערוך או לקבל החלטה. אלו כוללים בהתחלה סידורי קבורה, שבעה וגילוי מצבה. בהמשך מגיעות משימות ומטלות נוספות אשר באות להסדיר את המשך החיים של המשפחה הקרובה ללא המנוח. במקרים מסוימים יוחלט על שינוי במקום המגורים, מכירת רכב וכו'. אחת המשימות הראשיות היא התמודדות עם חלוקת רכושו של הנפטר. בנקודה זו יכולות להיווצר מחלוקות וקשיים והיא מקור למאבקים משפטיים רבים. חוק הירושה בישראל מנסה ככל שניתן להסדיר את חלוקת רכושו של נפטר לפי כמה כללים בסיסיים. בואו נעבור על עיקרי החוק והזכויות אשר נובעות ממנו.

חוק הירושה תשכ"ה 1965

לפני חיקוק החוק ב1965, נסמכו חוקי הירושה על חוקים מתקופת המנדט הבריטי. החוק בה במטרה להפוך את הירושה כך שתתאים לחברה בישראל על מורכבויותיה השונות. החוק של 65' בה להסדיר תחת חוק כולל אחד את כל דיני הירושה, הצוואות, העזבונות ולהגדיר לכל סוג של מנוח, מי הם יורשיו החוקיים. החוק מסמיך את שר המשפטים להוסיף תקנות שונות לחוק לפי ראות עיניו. עוד מסדיר החוק את היחס בין דיני הירושה בישראל לחוק הבינלאומי. זה סעיף אשר מקבל משמעות בהינתן מנוח או יורשים עם רכוש או מגורים מחוץ לגבולות ישראל.

החוק מגדיר את רשם הירושות כגוף בו מחזיקה המדינה את הירושות אשר בתוקף. בעת פטירת אדם, יש לגשת לאותו רשם ולבדוק האם קיימת צוואה. החוק קובע שבמקרה של קיום של כמה צוואות, זו התקפה תהיה האחרונה.

ללא צוואה, החוק מגדיר מי הם היורשים החוקיים של הנפטר. אלו הם בני משפחתו הקרובים. כאשר גם ההורים חיים, קובע החוק שבערך שישית מהרכוש יעבור אליהם והיתר לילדים.

החוק מגדיר הליך התנגדות לצוואה. הוא מונה מספר סיבות אפשריות בגינן ניתן להתנגד. כמו כן מגדיר החוק יורשים פסולים. אלו יורשים אשר פעלו במזיד וברמאות, השתמשו בצוואה מזויפת או גרמו למותו של המנוח.

עדכונים ותוספות לחוק

לחוק נוספו שני עדכונים, בשנת 2005 ובשנת 2012. אלו באים לתת פתרון לכמה נושאים:

לאחר פטירה של בן או בת משפחה, נושא הירושה נחלק לשני מקרים בסיסיים – מקרה בו המנוח השאיר ירושה ומקרה בו היא אינה קיימת. במידה ויש ירושה, צריך לבקש צו קיום ירושה ולברר בבית המשפט את ההתנגדויות אם אלו קיימות. במידה ואין ירושה, מגדיר החוק את היורשים לפי הקרבה המשפחתית.